"Łowicz"

Dwurnik Edward
Olej 24x33 cm
Inne obrazy tego artysty: